top of page

Proběhlé přednášky

Plánované

​​​​Rozvody, rozchody a vyrovnání společného vlastnictví

Dne 8. 9. 2021 jsme uspořádali přednášku věnující se rodinnému právu, jejíž osnova je zhruba rozepsaná v napojeném popisku.

 

Rodinou většině lidí vše začíná i končí. Ale jak začíná a končí rodina z pohledu práva? V tomto dokumentu jsme se pokusili přehledně popsat vznik a zánik manželství společně s majetkovými pletichami, které s tím jdou často ruku v ruce. Dále samozřejmě rozebíráme také odpovědnostní poměry mezi rodiči a dětmi, od určování otcovství po péči rodičů o děti, včetně možností týkajících se výživného na ně.

 

Přednáška se věnovala základům problematiky rodinného práva, ale zároveň rozvíjela také příklady, se kterými jsme se doposud v rámci naší poradenské činnosti setkali.

Základy smluvních odpovědností a předcházení sporům se šmejdy

Dne 15. 9. 2021 jsme uspořádali přednášku věnující se rodinnému právu, jejíž osnova je zhruba rozepsaná v napojeném popisku.

 

Život není černobílý. Ovšem někdy to tak skoro vypadá – třeba v situacích, kde na jedné straně stojí ten „grázl“, „lump“, „šmejd“, který se druhé snaží od začátku podfouknout. Právě proto existuje právní ochrana spotřebitelů. A právě proto jsme pro vás zpracovali tento dokument shrnující pravidla pro reklamování zboží či náhradu za vadné plnění, právní rozdíly mezi různými způsoby nakupování a uzavírání smluv (na dálku, v pobočce, při domovním prodeji) a z toho vyplývající možnosti, jak odstoupit od nevýhodné smlouvy nebo na co si dát pozor a jak se bránit vůbec proti uzavření takto nevýhodných smluv.

 

Přednáška se věnovala základům problematiky ochrany spotřebitelů a souvisejícím institutům, ale zároveň rozvíjela také příklady, se kterými jsme se doposud v rámci naší poradenské činnosti setkali.

Spolek, spolková činnost: nutnosti, nadbytečnosti a zbytečnosti při jeho vedení a řádném hospodaření

Pro zájemce plánujeme přednášku, na které se pokusíme vysvětlit základy spolkového práva a souvisejících institutů, kterou bychom rádi uspořádali dne 15. 12. 2021. Datum nebo průběh pořádání přednášky se ještě může měnit v závislosti na současné zdravotní situaci a souvisejících opatřeních.

 

Spolky a spolková činnost patří historicky k základům zapojení občanů do veřejného života a jsou tak vlastně původním prvkem demokracie u nás. Abyste se ovšem při tom nezamotali do záludností spolkového práva, vytvořili jsme pro vás tento dokument, ve kterém se dozvíte vše potřebné k založení, vedení a průběžnému spravování spolků, ale také řádné postupy při jejich rušení a likvidaci. Otázky kolem stanov a dalších povinných dokumentů nutných ke spolkové činnosti, vzniku a zániku členství, členských poplatků a dalších finančních záležitostí spolků. A konečně také odpovědnost spojená s touto činností vůči státu a dalším osobám.

Informační materiály, které byly použity během přednášky, propojené s vypracovanými dotazy od účastníků přednášky samotné, jsme zapracovali do edukační brožurky, která by měla sloužit jako samostatně fungující materiál pro pochopení problematiky právní ochrany spotřebitelů. Tuto brožurku naleznete níže (nebo případně v sekci „Ke stažení“ dostupné na našem webu) volně k dispozici ke stažení společně s ostatními souvisejícími dokumenty, které postupně vytváříme na základě poptávky i našich možností, abychom zefektivnili poskytování našich služeb.

bottom of page